Om Skoletråkk

Skoletråkk er en konkurranse for elever på barne- og ungdomstrinnet. Formålet er å få flest mulig elever til å gå eller sykle til skolen.
Mer enn 40 prosent av alle elever blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler:

Bedre helse
Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og fordelene ved en aktiv livsstil er mange. Skoleveien gir mulighet for regelmessig aktivitet og trening på det å ferdes i trafikk.

Tryggere skolevei
Den viktigste årsaken foreldre oppgir for å kjøre barna til skolen, er at skoleveien er utrygg. Den viktigste årsaken til at skoleveien er utrygg, er i mange tilfeller at mange foreldre kjører barna sine til skolen.
En organisert kampanje for å gå til skolen kan ha en selvforsterkende effekt: Færre biler gir tryggere skolevei - og dermed enda flere gående eller syklende elever.

Bra for miljøet
30 prosent av alle bilturer er på under 3 kilometer. Korte bilturer gir lokal luftforurensning og CO2-utslipp.

Bedre læring
Elever som har brukt litt energi før de setter seg ned på skolen, er ofte mer mottakelige for læring enn de ville ha vært hvis de hadde blitt kjørt. Elever som tar følge med venner, får muligheten til sosialt samvær med andre.

Nettsiden Skoletråkk  eies av Arendal kommune og ble utviklet med støtte av Transnova

 

Hvordan funker det?

1. Meld klassen på via Logg inn. Velg selv brukernavn og passord. For statistikk vil vi gjerne ha informasjon om hvordan fordelingen gåing, sykkel, buss og bil var i forkant av konkurransen.

2. Skriv ut registreringsskjema på papir og heng opp i klasserommet!

3. Hver morgen rekker elevene opp hender om de har syklet/gått eller tatt buss eller kjørt bil. Lærer eller ansvarlig elev noterer tallene på klasseromsskjema.

4. En gang in uka logger dere inn og registrerer dere på nettsiden. Da kan dere følge med hvordan dere ligger an.

5. Ved konkurranseslutt kårer vi vinnere. Lykke til!

 

Hvordan integrere Skoletråkk i undervisningen?

  • Skoletråkk kan brukes som miljøprosjekt gjennom miljøsertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg. Skolen kan sette opp egne premier for beste klasse i skolen. Dette skaper mye engasjement hos elevene.
  • Kampanjen kan også brukes i faget trafikk som valgfag i sammenheng med transportundersøkelser, hvordan elever kommer seg til skolen. Dette kan utvides til undersøkelse av transportmønsteret av hele familien.
  • Klimakalkulatoren kan brukes til å se på utslipp fra forskjellige kilder. På klassenes side finner dere mengde innspart CO2. Hva tilsvarer denne mengden? En flytur til Syden eller helt til Asia? Det kan hjelpe å få en forståelse for mengden CO2.
  • En kartlegging av skoleveien kan avdekke farlige trafikkmønster. Trygg Trafikk og kommunen kan hjelpe dere til å gjør skoleveien sikker. Det kan også ses på praktisk tilrettelegging for gåing og sykling som for eksempel sykkelstativer.
  • Trygg trafikk har en god nettside med fakta, opplæring og spill. Sjekk nettsiden som har en egen side for skole og lærere.
  • Sykkelvettregler finner du på nettsiden av Vesterålen sykkelklubb.
  • Lyst på en tur med klassen til sykkelparken på Myra? Her finner du mer info.
  • Vedlikehold av sykkel - videoer og veiledning for vask, smøring og enklere reparasjoner finner du her.
  • Tipps til sykkelturer: 52 sykkelturer i Arendal og Grimstad

 

Hvem kan være med?

Nettsiden Skoletråkk eies av Arendal kommune. For spørsmål om konkurransen ta kontakt med Tone Merete Kløkker i Arendal kommune.

Problemer med innlogging eller registrering?

Ta kontakt med Beate Fiszkal. Send en mail til e-post: beate(at)fiszkal.no eller ring mobil 944 891 94.