Skoletråkk er en konkurranse for elever på barne- og ungdomsskoler. Formålet er å få flest mulig elever til å gå eller sykle til skolen.
Mer enn 40 prosent av alle elever blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle har mange fordeler:

Bedre helse
Fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og fordelene ved en aktiv livsstil er mange. Skoleveien gir mulighet for regelmessig aktivitet og trening på det å ferdes i trafikk.

Tryggere skolevei
Den viktigste årsaken foreldre oppgir for å kjøre barna til skolen, er at skoleveien er utrygg. Den viktigste årsaken til at skoleveien er utrygg, er i mange tilfeller at mange foreldre kjører barna sine til skolen.
En organisert kampanje for å gå til skolen kan ha en selvforsterkende effekt: Færre biler gir tryggere skolevei - og dermed enda flere gående eller syklende elever.

Bra for miljøet
30 prosent av alle bilturer er på under 3 kilometer. Korte bilturer gir lokal luftforurensning og CO2-utslipp.

Bedre læring
Elever som har brukt litt energi før de setter seg ned på skolen, er ofte mer mottakelige for læring enn de ville ha vært hvis de hadde blitt kjørt. Elever som tar følge med venner, får muligheten til sosialt samvær med andre.

 

Hvem kan være med?

Arendal kommune bruker nettsiden til sin egen konkurranse. Hvis din kommune er interessert i konkurransen, ta kontakt med Tone Worren i Arendal kommune for mer info.

Problemer med innlogging?

Kontakt for tekniske spørsmål som innlogging eller registrering er Beate Fiszkal. Ring henne på mobil 944 891 94 eller send en mail til e-post: Beate(at)fiszkal.no

Skoletråkk er utviklet med støtte av Transnova og eies av Arendal kommune.